Mark Tjeertjes heeft gereageerd op de vraag of er regelgeving bestaat omtrent pijlpunten. Naast zijn persoonlijke reactie een stuk van zijn vader, een inspecteur van politie Zaanstreek-Waterland (buiten dienst) en Voormalig chef regionaal bureau wapens en munitie. Die zou het moeten weten nietwaar?

De boogschutter en de Wet.

Inleiding:

Mijn naam is Mark Tjeertes, sinds Februari 2006 recreatief recurve-barebowschutter bij de Waterlandschutters in Purmerend. Om zoveel mogelijk te weten te komen over mijn sport, was het een simpele stap om het almachtige internet te raadplegen. Google “handboog” of “boogschieten” en je wordt overspoeld met nuttige, informatieve en sportieve sites. Ook kom je na wat intensiever zoeken vanzelf de Amerikaanse websites van pijl- en boogfabrikanten en jachtschutters tegen. Dan bemerk je al snel dat er twee soorten boogschietsport bestaan; Schieten voor de sport op papieren blazoenen, clouts of 3-d doelen, en schieten voor je plezier op echte levende dieren, met het doel ze ook daadwerkelijk de doden. (in Nederland is jagen met de handboog trouwens niet toegestaan).

Of jagen je wel of niet aanspreekt laat ik in het midden, waar het om gaat is dat je dan dus ook ziet dat er hele mooie, maar o, zo dodelijke pijlpunten worden gebruikt om de dieren mee te schieten. De broadheads of razorheads, zoals ze ook wel worden genoemd, bestaan in een breed scala van vormen en maten, met vaste of scharnierende mesjes en wat al niet meer. En foto’s en filmpjes erbij om te bewijzen dat deze pijl meer interne schade aanricht dan elke andere pijlpunt met alle bloederige, creperende dieren die daarbij nodig zijn op de koop toe. Ook zijn er fanatieke hobbyisten die thuis aan de slag gaan, en zelf met meer of minder succes een setje broadheads in elkaar knutselen, want je kunt ze hier in Nederland nergens kopen. Dat is onder andere waar het volgende stukje over gaat: waarom kun je in Nederland geen snijdende pijlpunten kopen. En wat mag met betrekking tot de handboogsport wel en niet volgens de wet.
Het nu volgende artikel is geschreven door mijn vader, inspecteur van politie b.d.

Handboogschutters en de Wapenwetgeving.

Door P. Tjeertes, inspecteur van politie Zaanstreek-Waterland, b.d. Voormalig chef regionaal bureau wapens en munitie.

Zoals iedere Nederlander heeft ook de beoefenaar van de boogschietsport te maken met de Wet- en regelgeving. De wetgever heeft zelfs bepaald dat een ieder geacht wordt de wet te kennen waardoor het argument, ‘oh dat wist ik niet ‘, niet opgaat. Voor sportschutters die gebruik maken van vuurwapens, is de wet- en regelgeving zeer streng, voor de boogschutter geldt dit in veel mindere mate. Toch kent de Wet wapens en munitie enige regels die op de beoefenaar van de boogschietsport van toepassing zijn. Zo dient de schietbaan aan Milieu- en veiligheidseisen te voldoen en dient voor deze schietbaan een vergunning te zijn afgegeven.

Maar ook voor de individuele boogschutter zijn er regels, waaraan hij zich dient te houden. Deze zijn te vinden in artikel 2, 13 lid 1 en 27 lid 1 van de Wet wapens en munitie. Uit deze artikelen blijkt dat het voorhanden hebben, (lees in bezit hebben, dus ook thuis!) vervoeren, overdragen enz. van “pijlen en pijlpunten bestemd om door middel van een boog te worden afgeschoten, die zijn voorzien van snijdende delen met de kennelijke bedoeling daarmee ernstig letsel te kunnen veroorzaken” (artikel 2 lid I categorie I onder 5e) verboden is, en bestraft wordt met een gevangenisstraf van ten hoogste 3 maanden. De boogschutter die dergelijke pijlen of pijlpunten in zijn bezit heeft maakt zich dan ook schuldig aan een misdrijf.

Waar het bogen betreft, stelt de wet alleen ten aanzien van kruisbogen nadere regels: (artikel 2 lid 1 categorie IV onder 5e en artikel 27 lid 1) Het op de openbare weg of voor het publiek toegankelijk plaats DRAGEN van een kruisboog is verboden en wordt bestraft met een geldboete. Onder DRAGEN dient men te begrijpen dat de kruisboog voor direct gebruik gereed is. Mag de boogschutter dan met zijn gewone handboog zomaar over straat lopen? Ja, tenzij door de aard of de omstandigheden waaronder dit plaats vindt, redelijkerwijze kan worden aangenomen dat het voor geen ander doel bestemd was dan om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen (artikel 2 lid 1 categorie IV onder 7e.

Ik neem aan dat iedere zichzelf en de boogschietsport serieus nemende schutter het wel uit zijn hoofd laat om openlijk met zijn boog en pijlen over straat te lopen, en zijn sportspullen netjes in een koffer vervoert. Zo voorkom je een hoop problemen die de boogschietsport alleen maar kunnen schaden. Hopelijk heeft dit stukje enige duidelijkheid verschaft over de boogschutter en de wet.

Heb je zelf ervaringen met de lange arm der wet? Of aanvullende informatie? Email naar Zelfbogenmaken.